Vejledning om landzoneadministration Planlovens §§ 34-38

01-10-2002

Denne vejledning omhandler planlovens §§ 34-38 og er en revision af ”Vejledning om landzoneadministration” som ministeriet offentliggjorde den 25. oktober 2001.

Vejledningen er primært rettet mod kommunalbestyrelsens sagsbehandling efter landzonebestemmelserne. Hensigten har været at skabe et opslagsværk der kan lette forståelsen af de enkelte landzonebestemmelser og give et overblik inden for særlige emneområder. Desuden har det været hensigten at give en samlet beskrivelse af procedurer m.v. i forbindelse med behandlingen af en landzonesag.

Det er ministeriets håb at den reviderede vejledning vil give kommunalbestyrelserne et solidt grundlag for at varetage den fremtidige administration.