Vejledning om planstrategi

01-02-2002

Vejledningen giver konkrete forslag til og eksempler på arbejdet med den lovpligtige planstrategi

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en planstrategi i første halvdel af hver valgperiode efter planlovens § 23a, stk. 1. Strategien indeholder kommunalbestyrelsens vurdering af kommunens udvikling, en vurdering af planlægningen siden sidst, en strategi for kommunens udvikling samt en beslutning om den kommende revision af kommuneplanen. Kommuneplanen kan revideres efter kommunens behov, og der er således mulighed for en hel eller delvis revidering efter planlovens § 23a, stk. 2. Det skal fremgå af planstrategien i hvilket omfang planen er revideret. Det skal derfor fremgå om det er besluttet at revidere planen som helhed, eller at revidere den for et tema eller for geografiske dele af kommunen. Er planen kun delvis revideret så genvedtages kommuneplanen for en ny 4-årig periode når strategien besluttes.

I vejledningen gennemgås en fremgangsmåde for hvordan kommunen kan opstille en vision, fokusere på det vigtigste, afklare de væsentligste initiativer og inddrage de parter der kan være med til at gøre strategien til virkelighed. Det belyses også med eksempler på strategisk planlægning i 20 kommuner. Desuden gennemgås hvordan kommuneplanen kan revideres.