Pensionisters mulighed for helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder

05-12-2002

Det følger af planlovens § 41, at en pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år.

Denne regel gælder for alle, der er fyldt 67 år, personer over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn samt førtidspensionister i henhold til lov om social pension.