Oversigt over de mindre arealer i sommerhusområder i kystnærhedszonen - beliggende i hovedstadsområdet

14-06-2001

Der kan gives mulighed for overførsel til byzone ved lokalplan efter miljø- og energiministerens afgørelse af d.d. efter planlovens § 5b, stk. 2, jfr.