Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

20-06-2001

Lovene er trådt i kraft den 15. juni 2001. §§ 4 og 5 i lov om kolonihaver træder dog først i kraft den 1. november 2001.

Formålet med lovene er at sikre, at kolonihaveområderne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.