Rapport fra Kolonihaveudvalget

01-01-2000

Kolonihavernes fremtid

Efter at et debatoplæg om kolonohavernes fremtid var udarbejdet i 1999 og en stor kolonihavekonference afholdt i begyndelsen af 2000, ønskede ministeren at få alternative forslag til, hvordan en kommende lovgivning på kolonihaveområdet kunne se ud. Ministeren nedsatte derfor i foråret 2000 et kolonihaveudvalg, hvis arbejdsresultaterne præsenteres i denne rapport.