National prøvestation for store vindmøller - Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM)

01-01-2000

Denne VVM-redegørelse indeholder en samlet vurdering af etableringen af en national prøvestation for store vindmøller, herunder en redegørelse for anlæggets fysiske udformning samt for de socioøkonomiske konsekvenser.

Redegørelsen beskriver og vurderer hovedforslaget ved Høvsøre samt et forslag til en alternativ kombineret placering ved Røjensø Odde og Rønland.

Derudover beskrives og vurderes blandt mange andre emner hensynet til naboer, støj, flora og fauna, adgang til området og landskabelige værdier.

Redegørelsen belyser de henvendelser, som er modtaget i de forudgående offentlighedsfaser i 1999, hvor Miljø- og Energiministeriet indkaldte idéer og forslag til brug for planlægningen af den nationale prøvestation.