Landsplandirektiv for en national prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig kommune

01-01-2000

Cirkulære om planlægning for etablering af en national prøvestation til afprøvning af store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig kommune, Ringkøbing amt.