Otium i sommerhuset - pensionisters mulighed for at bo hele året i deres sommerhus

01-01-1999

Denne pjece retter sig til de pensionister og efterlønsmodtagere, som overvejer at flytte deres helårsbopæl til sommerhuset

I 1991 vodtog Folketinget lov om planlægning, og dermed gælder der fra den 1. oktober 1991 en ny bestemmelse om helårsbeboelse i sommerhusområder. Pensionister og efterlønsmodtagere, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, har herefter en personlig ret til at bo hele året i sommerhuset, forudsat at de har ejet ejendommen i mindst 8 år.

Pjecen gennemgår lovbestemmelsen og andre forhold, som pensionister bør overveje, før de træffer beslutning om at flytte fast ind i sommerhuset.

Den nye regl om helårsbeboelse i sommerhuse står i § 41 i lov om planlægning. Samtidig med denne pjece er der udsendt en vejledning til kommunerne om de nye regler.