Nyheder og driftsmeddelelser

Læs vores privatlivspolitik for tilmelding til nyheder og driftsmeddelelser.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Bolig- og Planstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Bolig- og Planstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: 3330 7010
@: bpst@bpst.dk
CVR-nr.: 42125741


Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

T: 3330 7010
@: dpo@bpst.dk
Ved brev:
Bolig- og Planstyrelsen, att. DPO, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udsende de ønskede nyheder og notifikationer fra planinfo.dk

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger i form af den e-mailadresse, du har indtastet.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Bolig- og Planstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Bolig- og Planstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue).