WMS - Web Map Services

WMS (Web Map Services) er en international, åben standard. Ved brug af WMS vises planerne som geografisk orienterede billeder.

Adgang til Plandata.dk's WMS-service

Du finder adgangen til WMS-servicen her:

Adgang til webservices

Om Plandata.dk's WMS-service

Plandata.dk udbyder en WMS-service, som bygger på open source-teknologien GeoServer.

Servicen henter data direkte i Plandata.dk's database, og det er derfor altid helt opdaterede data, som vises.

Det er samme data, som vises i WFS og WMTS-servicen. Temanavnene i denne service, er de samme som i WFS-servicen.

Al data fra Plandata.dk vises i kort projektionen UTM zone 32, EUREF89.

Strukturen i WMS og WFS

I Plandata.dk's WFS og WMS findes der overordnet to temagrupper. Den ene har præfixet theme_pdk og den anden har præfixet theme_lpd. Derudover findes der en række temaer uden præfiks. Disse temaer er levn fra gamle tider og er hovedsageligt store aggregater af planer, der indeholder oplysninger om ændringer i planer. På sigt vil nogle at disse temaer slettes.

Theme_pdk
Theme_pdk er et præfiks, der bruges til at gruppere de ovenstående temaer. Theme_pdk præfikset efterfølges således af det faktiske navn for temaet/plantypen, eksempelvis theme_pdk_eksisterendetekniskanlaeg eller theme_pdk_lokalplan. De enkelte temanavne minder meget om temanavnene på kortmodulet.

Theme_pdk-gruppen indeholder de planer som landets kommuner indberetter:

 • Lokalplaner
 • Lokalplandelområder
 • Bygegfelter i lokalplaner
 • Udbygningsaftaler
 • Kommuneplanrammer
 • Kommuneplanretningslinjer
 • Indkaldelser af idéer og forslag til ændringer i kommuneplanen
 • Landzonetilladelser
 • Varmeforsyningsplaner
 • Spildevandsplaner
 • Zonekort

De kommunalt indberettede planer har også en række forskellige suffiks, der henviser til hvilken status planerne har:

 • forslag_v
 • vedtaget_v
 • aflyst_v

Hvis man således ønsker at indhente de vedtagne lokalplaner skal man vælge temaet Theme_pdk_lokalplan_vedtaget_v.

Det har vist sig at der ofte forvirring omkring nogle temaer:

 • Kommuneplanramme: Indeholder kun rammer, der har direkte ophæng i en kommuneplan
 • Kommuneplanramme_alle: Indeholder rammer, der enten har ophæng i kommuneplanen eller et tillæg
 • Kommuneplantillæg: Indeholder kun rammer, der har ophæng i kommuneplantillæg

Theme_lpd
Theme_lpd gruppen indeholder de statslige landsplandirektiver blandt andre asylcentre og sommerhusområder.

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk