WFS - Web Feature Service

Plandata.dk's data udstilles som WFS (Web Feature Service), som er en international, åben standard for udstilling af filer i GML-format.

Adgang til Plandata.dk's WFS-service

Adgangen til Plandata.dk og Fingerplanens WFS-services, findes under fanen:

Adgang til webservices

Om Plandata.dk's WFS-service

Med Plandata.dk's WFS-service får du adgang til plandata i form af geografiske vektorer (features) og deres attributværdier. Du kan altså tilgå planernes egentlige indhold igennem en WFS-service.

Ved hentning af WFS-data til et GIS-program anbefales det, at man kun bruger temaerne, hvis navne begynder med "theme_pdk_...". De andre temaer er rettet mod mere tekniske brugere.

Strukturen i WMS og WFS

I Plansystemet WFS og WMS findes der overordnet to temagrupper. Den ene har præfixet theme_pdk og den anden har præfixet theme_lpd. Derudover findes der en række temaer uden præfiks. Disse temaer er levn fra gamle tider og er hovedsageligt store aggregater af planer, der indeholder på oplysninger om ændringer i planer. På sigt vil nogle at disse temaer slettes.

Theme_pdk

Theme_pdk er et præfiks, der bruges til at gruppere de ovenstående temaer. Theme_pdk præfikset efterfølges således af det faktiske navn for temaet/plantypen, eksempelvis theme_pdk_eksisterendetekniskanlaeg eller theme_pdk_lokalplan. De enkelte temanavne minder meget om temanavnene på kortmodulet.

Theme_pdk-gruppen indeholder de kommunalt indberettede temaer:

 • Lokalplaner
 • Kommuneplanrammer
 • Kommuneplanretningslinjer
 • Landzonetilladelser
 • Varmeforsynings temaer
 • Spildevandstemaet
 • Zonekort

De kommunalt indberettede planer har også en række forskellige suffiks, der henviser til hvilken status planerne har:

 • forslag_v
 • vedtaget_v
 • aflyst_v

Hvis man således ønsker at indhente de vedtagne lokalplaner skal man vælge temaet Theme_pdk_lokalplan_vedtaget_v.

Det har vist sig at der ofte forvirring omkring nogle temaer:

 • Kommuneplanramme: Indeholder kun rammer, der har direkte ophæng i en kommuneplan
 • Kommuneplanramme_alle: Indeholder rammer, der enten har ophæng i kommuneplanen eller et tillæg
 • Kommuneplantillæg: Indeholder kun rammer, der har ophæng i kommuneplantillæg

Theme_lpd
Theme_lpd gruppen indeholder de statslige landsplandirektiver blandt andre asylcentre og sommerhusområder.

Gode råd til brug af WFS'en

 • Afgræns søgningen af planer til et specifikt geografisk område

Ved at afgrænse søgningen af planer til én eller flere kommuner, indhentes planerne hurtigere end ellers. Se Vejledningen til webservices beskriver hvordan den begrænsede søgning tilføjes i QGIS og MapInfo

 • Indhent kun senest opdateret data

Indhenter du hyppigt planer fra WFS'en, går det hurtigere hvis du laver såkaldte deltaudtræk. Formålet med deltaudtrækket er, kun at indhente de planer, der er opdateret siden sidste indhentning. På den måde går indhentningen af data hurtigere og der er mindre chance for at opleve fejl på grund af timeout. Filtreringen sker på baggrund af feltet datoopdt eller oprettet afhængigt af hvilket lag, der filtreres på.

 • Gem filen lokalt

Ønsker du at ændrer en plans geometri, skal du gemme filen lokalt først. Husk på at gemme i den rette projektion; EPSG: 25832 / UTM zone 32N. Vejledningen til webservices beskriver hvordan en fil gemmes lokalt i QGIS og MapInfo.

Er du tvivl om, hvordan du filtrerer og gemmer data, kan du tjekke Vejledningen til brug af Plandata's WFS, WMS og WMTS.

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk