Konsolidering af kommuneplanrammer

Information og vejledning til konsolideringen af kommuneplanrammer i Plandata.dk i forbindelse med den først kommende kommuneplanrevision.

Den økonomiske kompensation til kommunerne som er afsluttet i april 2020 omfatter også, at kommunerne i forbindelse med næste almindelige kommuneplanrevision i 2020 og 2021 skal sikre, at kommuneplanens rammebestemmelser er registreret korrekt i Plandata.dk. Det omfatter også eventuelle generelle rammebestemmelser.

For at gøre opgaven så enkelt som mulig for kommunerne finder I herunder lister over de rammebestemmelser, der kan kræve konsolidering og vejledning i hvordan I kan løse opgaven. Opgaven omfatter udelukkende rammebestemmelserne, og ikke de tilknyttede geometrier. I øvrigt opfordrer vi jer til at henvende jer til Plandata.dks support inden I går i gang med opgaven.

For de kommuner, der har vedtaget en kommuneplan i perioden 15. juni 2018 til i dag, er det forventningen, at konsolideringen er gennemført ifm. kommuneplanrevisionen. For de enkelte kommuner, der har vedtaget en kommuneplan før 15. juni 2018, og som ikke forventer at vedtage en ny inden udgangen af 2021, bør konsolideringen gennemføres, selvom det ikke sker ifm. en kommuneplanrevision.

Kommunernes opgave

Det er kommunens opgave at gennemgå de rammebestemmelser der fremgår at listen herunder for uoverensstemmelser mellem plandokumentet og de registrerede data. Dette gælder blandt andet de oplysninger der i dag ligger ’udenfor’ datamodellen i f.eks. fritekstfelter eller som generelle rammebestemmelser, men som lige så vel kunne være registreret struktureret jf. datamodellen.

Vejledning og liste over kommuneplanrammer der skal konsolideres

Datamodeller og kodelister

Find teknisk information, herunder gældende datamodel, kodeliste og GIS-skabeloner til kommuneplanrammer

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk