Valideringstjek af geometrier

Dette er en guide og forslag til, hvordan geometrier kan tjekkes og rettes for geometrifejl, som vil give fejl ved upload af GIS-filer til Plandata.dk.

Ofte ønsker kommunen at uploade en GIS-fil med geometrier og evt. attributdata, når én eller flere planer skal indberettes til Plandata.dk. Disse geometrier skal være valide, hvilket betyder, at de ikke må indholde geometrifejl, for at disse kan uploades succesfuldt til Plandata.dk. Er der geometrifejl i en fil ,der forsøges uploadet i indberetningsflade, vil det medføre at upload fejler. 

Geometrier uploadet til Plandata.dk skal overholde følgende krav:

  • Filen skal være zippet 
  • Filen skal være gemt og uploadet i koordinatsystem ETRS89 / UTM zone 32N, EPSG:25832
  • En fil må kun indehold enten (multi)polygoner, (multi)linjer eller punkter og dermed ikke en blanding af disse
  • Filens attributdata skal følge Plandata.dk's datamodel
  • Have en valid geometri 

En valid geometri (oftest polygoner) må ikke indholde:

  • Dobbeltknudepunkter 
  • Selvskæringer (Self-intersect)
  • Selvkontakt (Self-contact)
  • Mindre end 3 knudepunkter 
  • polygoner med areal mindre end 1 m­²

De fleste GIS-programmer har én eller flere funktioner til at tjekke, hvorvidt en geometri er valid. Det er en god idé at køre et valideringstjek på sine filer inden de uploades til Plandata.dk. 

Nedenfor er en mini-guide til, hvordan sådan et valideringstjek kan laves i programmet Qgis. 

1. Installering af Plug-in

Første gang valideringstjekket skal foretages, skal et plugin til QGis installeres. Dette skal kun gøres første gang, hvorefter dette trin kan springes over. 

Plugin'et finde allerede i QGis' oversigt over disse. 

vælg "plugins" i øverst vertikale bar i QGis og derefter "manage and install plugins". 

Under "all " vælges og installeres plugin'et "Geometry Checker / geometri-tjekker"

 

Pluginet findes nu under "Vector" i topbaren. Hvis det ikke findes her, kan det være, at QGis skal genstartes efter installeringen. 

Nu kan plugin'et anvendes. 

2. Tjek geometrier for geometrifejl 

Vælg "vector" i øverste topbar og derefter "Check geometries / tjek geometrier".

 

Vælg laget eller lagene du ønsker at tjekke for geometrifejl, og hak af som vist på billedet i "multipolygon og "polygon" og under "Geometri validity" vælges "self intersections", "self contacts", "Duplicate nodes" og "Polygon with less than 3 nodes". 

 

Under "Output vector layers" vælg "modify input layer". Deres trykkes "run". 

 

Under "results" kan en liste med geometrifejl nu ses. Hvis der ikke er nogen i listen er der ingen geometrifejl i din fil. 

Fejlene kan markeres, og derefter vælges enten "fix selected errors, using default resolution" eller "fix selected errors, prompt for resolution method".

 

Hermed fikser pluginet automatisk fejl i det pågældende lag, der tjekkes. Status og oversigt over fiksede fejl vises, når plugin'et er kørt. 

 

Et geometritjek kan nogle gange medføre nye fejl, særligt hvis geometrierne er komplekse. Tjek derfor igen ved at vælge ”setup” øverst i boksen og kør geometritjekket igen.

OBS: Særligt for self-contact fejl 

For self-contact-fejl kan dette valideringsværktøjs automatiske fix ikke altid rette fejltypen.

Er der enkelte af disse fejl kan de tilrettes manuelt med knudepunkts-værktøjet. Er der mange fejl, kan det være en fordel at lave en buffer om den pågældende geometri på fx 10 cm, hvormed mange af problemerne vil løses.

Problemet er hyppigt ved store retningslinjetemaer.

Se evt. vores særskilte Vejledning til indberetning af store geometrilag

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk