Udpegning af lugtbelastede arealer

Vejledning til indberetningen af udpegninger af lugtbelastede områder.

På nuværende tidspunkt er Plandata.dk ikke bygget til indberetningen af kommuneplanretningslinjen udpegninger af lugtbelastede områder. Kommunerne skal med tiden indberette udpegninger af lugtbelastede arealer i Plandata.dk. Retningslinjen skal på nuværende tidspunkt indberettes til supporten og registreres på vores hjemmeside. 

Offentliggjorte retningslinjer af typen udpegninger af lugtbelastede områder i status forslag og status vedtaget findes her

Da registeringen og offentliggørelsen af retningslinjen sker via vores hjemmeside, skal kommunen selv orientere relevante høringsparter via. eget system.

Indberetning af udpegninger af lugtbelastede områder

For at indberette udpegninger af lugtbelastede områder, skal oplysningerne på kommuneplanretningslinjen sendes pr. mail til supporten, som derefter lægger oplysningerne på hjemmesiden.

Kontaktoplysninger på Plandata.dk-supporten findes her. 

Supporten skal bruge følgende oplysninger:

  • Kommunenavn
  • Planid på tilknyttet Kommuneplan og/eller Kommuneplantillæg
  • Forslagsdato 
  • Startsdato for høringsperioden
  • Slutdato for høringsperioden
  • vedtagelses dato
  • Ikrafttrædelses dato
  • GIS filer i koordinatsystem UTM zone 32, EPSG:25832 (ZIP fil)
Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk