Miljøkonsekvensrapporter (VVM)

Afgørelser og vedtagelser efter miljøvurderingsbekendtgørelsen skal ikke længere offentliggøres og opbevares i Plandata.dk

Den 1. marts 2021 trådte en ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen i kraft, som betyder at afgørelser og vedtagelser efter miljøvurderingsbekendtgørelsen ikke længere skal offentliggøres og opbevares i Plandata.dk. I stedet skal VVM-myndigheden fremadrettet bruge egen hjemmeside mv. ifm. offentliggørelse og udstilling af afgørelser og vedtagelser.

BEK. nr. 244 af 22/02/2021

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk