Høringsparter

Vejledning i administrering af høringsparter i Plandata.dk.

På Plandata.dk sendes der høringsmeddelelser til registrerede landsdækkende og kommunale høringsparter ved statusskift og udsendelse af supplerende meddelelser. Kommunerne kan administrere den kommunale høringsliste ved at tilføje og rette høringsparter. Plan- og Landdistriktsstyrelsen administrerer de landsdækkende høringsparter. Dertil modtager Plan- og Landdistriktsstyrelsen per automatik høringsmeddelelser, selvom de ikke fremgår som høringspart. 

1. Introduktion

Dette er en vejledning i administration af høringsparter i Plandata.dk.

1.1 Rettigheder til administrering af høringsparter

Det er nødvendigt at have specielle rettigheder til at administrere høringsparter. Hvis du arbejder i en kommune, kan du forhøre dig hos din kommunes administrator af rettigheder om, hvorvidt du har de fornødne rettigheder.

Bemærk venligst, at Plandata.dk’s support ikke kan være behjælpelige med support til medarbejder-signatur og rettigheder. 

Mere info om support af medarbejdersignatur og rettigheder til Plandata.dk findes under vejledning til brugeroprettelse og rettigheder. 

1.2 Høringsparter på Plandata.dk

På indberet.plandata.dk er det muligt at administrere høringsparter under ”Høringsparter” (Figur 1).

 

Figur 1, indberet.plandata.dk's forside 

2. Visning af eksisterende høringsparter

For at få vist en liste med høringsparter der allerede er oprettet i Plandata.dk, skal det angives hvilken plantype høringsparterne er tilknyttet (Figur 2, A) , samt om høringsparten er landdækkende eller kommunal (figur 2, B). 

 

Figur 2, Fremsøgning af høringsparter

De fremsøgte høringsparter vil fremgå i form af en liste. Det er muligt at søge på en høringspart ud fra høringspartens E-mail, organisation, fornavn eller efternavn i søgefeltet  (Figur 2, C).
Landsdækkende høringsparter administreres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Høringsparter som kun er relevante for specifikke kommuner administreres af kommunerne. Disse vil i det følgende blive omtalt som ”kommunale høringsparter”.

3. Administration af høringsparter

Det er kommunens eget ansvar at opdaterer og administrere listen over kommunale høringsparter.

3.1. Opret ny høringspart

For at oprette en ny høringspart klikkes på ”Tilføj høringspart” (Figur 2, D). Dette åbner dialogboksen vist på Figur 3.

 

Figur 3, Dialogboks for oprettelse af ny høringspart.

Det er obligatorisk at angive en E-mailadresse samt mindst én af følgende: Fornavn, efternavn og organisation.

Derudover skal det angives hvilke plantyper høringsparten abonnerer på. For plantyper som høringsparten abonnerer på, skal det desuden angives om høringsparten er kommunal for denne plantype. For de fleste brugere vil høringsparter altid være kommunale for de plantyper som høringsparten abonnerer på. Valgmuligheden er primært henvendt til brugere, som administrerer landsdækkende høringsparter.

Når det er angivet at høringsparten er kommunal, bliver det muligt at angive om høringsparten er obligatorisk for den valgte plantype. Obligatoriske høringsparter vil altid blive underrettet når der udsendes meddelelser for planer af den relevante plantype. Hvis høringsparten ikke er obligatorisk, er den valgfri. Valgfri høringsparter skal aktivt tilvælges ved udsendelse af meddelelser til høringsparter. 

3.2. Ret en høringspart

Det er muligt at redigere i indstillingerne for en eksisterende høringspart. Dette gøres ved at fremsøge den relevante høringspart, som beskrevet i afsnit 2, og klikke på ”ret” (Figur 4, A).

 

Figur 4, Fremsøgte høringsparter kan rettes og slettes.

Dette åbner en dialogboks tilsvarende den der åbnes når en høringspart oprettes (Figur 3). Her er det muligt at rette indstillingerne for høringsparten efter samme fremgangsmåde som ved oprettelse af en ny høringspart, beskrevet i afsnit 3.1.

3.3. Slet en høringspart

For at slette en høringspart fremsøges den relevante høringspart efter fremgangsmåden beskrevet i afsnit 2, og der klikkes på ”Slet” (Figur 4, B). Dette åbner en dialogboks hvor det er muligt at be- eller afkræfte om det ønskes at slette planen. Klik ”Godkend” for at slette høringsparten.

 

Udarbejdet af Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Version 1.1.1

Dato 06.07.21
 

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk

Revisionshistorik

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer
1.1.1 27/01/2022 Korrekturrettelser i forbindelse med overførsel til HTML.
1.1.0 18/02/2019  Rettelse af afsnit 2.5.1 med tilføjelse af muligheder for fejlrettelse af plandokument.
1.0.0 31/01/2019 Første version