Varmeplansområde

Upload og Download funktionen for varmeplaner er ikke udviklet på indberet.plandata.dk endnu. 

Nedenstående tabeller  repræsenterer alene de oplysninger,  der skal og kan indberettes for varmeplansområder på indberet.plandata.dk samt deres relation til udstillingen af data på Plandata.dk WFS. 

Når upload og download funktionaliteten på indberet.plandata.dk er udviklet, udvides tabellerne med datamodellen hertil.

 

Oplysning

Udstillingsnavn WFS

Beskrivelse

Datatype

Obligatorisk eller frivillig udfyldelse

Navn på varmeplan

plannavn

 Her registreres navnet på kommunens samlede varmeplan.

Tekststreng (max 254 tegn)

Obligatorisk

Navn på varmeplansområde

delnavn

 Her registreres navnet på det enkelte varmeplansområde.

Tekststreng

(max 254 tegn)

Obligatorisk

Dato for kommunalbestyrelsens vedtagelse af varmeplanen

datovedt

 

Dato

Obligatorisk

Dato for bortfald eller aflysning af varmeplansområdet

datoaflyst

 

Dato

Obligatorisk for bortfaldne/aflyste varmeplansområder

Den planlagte varmeforsyningsform

vaerdi1207

Den planlagte varmeforsyningsform vælges mellem ”Fjernvarme” og ”Individuel varmeforsyning”

 

Vælg fra liste

(tekststreng)

Obligatorisk

CVR-nummer for forsyningsselskab i varmeplansområdet

Virkcvr

 

Heltal (8 tegn)

Frivillig – kan kun udfyldes hvis der i varmeplansområdet er planlagt for fjernvarme

Link til varmeplanen

weblink

 

Tekststreng  (1024)

Frivillig

Samlet varmebehov inden for varmeplansområdet i MWh

Samletvarme

Enheden er varmebehovet er MWh

Decimaltal

(Max 10 cifre og 2 decimalcifre)

Frivillig

Forventet samlet tilsluttet varmebehov for varmeplansområdet i MWh

Forvarme

Enheden for varmebehovet er MWh

Decimaltal

(Max 10 cifre og 2 decimalcifre)

Frivillig

Antal mulige tilslutninger til fjernvarme i varmplansområdet

Mkonv

 

Heltal

Frivillig

Antal forventede tilslutninger til fjernvarme i varmplansområdet

Fkonv

 

Heltal

Frivillig

Forventet årstal for start på etablering af fjernvarme i varmeplansområdet

 

Konvstartaar

 

Årstal (YYYY)

Obligatorisk hvis varmeplansområdet er planlagt for fjernevarme

Forventet årstal for afslutning på etablering af fjernvarme i varmeplansområdet

Konvslutaar

 

Årstal (YYYY)

obligatorisk hvis varmeplansområdet er planlagt for fjernvarme

Varmeplanområdet

Geometrien

 

Skal være et polygon eller multipolygon

Obligatorisk

Koden for plantypen

Teamkode

 

Heltal

Udfyldes af systemet ved indberetning på indberet.plandata.dk

Navn for plantypen Temanavn   Tekststreng Udfyldes af systemet ved indberetning på indberet.plandata.dk
ID for varmeplansområdet objekt_id ID for varmeplansområdet. ID'et svarer til andre plantypers "Planid" Heltal Udfyldes af systemet
Navn på forsyningsselskab Virknavn   Tekststreng Udfyldes af systemet, hvor CVR-nummer for forsyningsvirksomhed er udfyldt
Kode for varmeplanområdets status Statuskode

3 = Vedtaget

4 = Aflyst

Heltal Udfyldes af systemet ved indberetning på indberet.plandata.dk
Varmeplanområdets status Status   Tekststreng Udfyldes af systemet ved indberetning på indberet.plandata.dk
CVR-nummer for kommunen Komcvr   Heltal (8 tegn) Udfyldes af systemet ved indberetning på indberet.plandata.dk
Kode for kommunen Komkode   Heltal (4 tegn) Udfyldes af systemet ved indberetning på indberet.plandata.dk
Navn på Kommunen Komnavn   Tekststreng Udfyldes af systemet ved indberetning på indberet.plandata.dk

 

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk