Udpegninger af lugtbelastede arealer

På denne side findes offentliggjorte udpegninger af lugtbelastede arealer i status forslag og vedtaget. 

For at indberette udpegninger af lugtbelastede områder, skal oplysningerne på kommuneplanretningslinjen sendes pr. mail til supporten, som derefter lægger oplysningerne på hjemmesiden.

Kontaktoplysninger på Plandata.dk-supporten findes her

Supporten skal bruge følgende oplysninger:

  • Kommunenavn
  • Planid på tilknyttet Kommuneplan og/eller Kommuneplantillæg
  • Forslagsdato 
  • Startsdato for høringsperioden
  • Slutdato for høringsperioden
  • vedtagelses dato
  • Ikrafttrædelses dato
  • GIS filer i koordinatsystem UTM zone 32, EPSG:25832 (ZIP fil)

Udpegninger af lugtbelastede områder i status forslag

Herunder ses en liste over udpegninger af lugtbelastede områder i status forslag.

Kommune Kommuneplan Forslags-dato Startdato høringsperiode Slutdato høringsperiode Gis-fil
           

Vedtaget udpegninger af lugtbelastede områder 

Herunder ses en liste over vedtaget udpegninger af lugtbelastede områder.  

Kommune Kommuneplan Vedtagelsesdato Ikrafttrædelsesdato Gis-fil
         
Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk