Abonnér på høringsmeddelelser

Læs herunder hvordan du kan abonnere på høringsmeddelelser for en række plantyper i Plandata.dk

Offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere med interesse i fysisk planlægning i Danmark har mulighed for at abonnere på høringsmeddelelser for en række plantyper i Plandata.dk. Der findes to muligheder for modtagelse af høringsmeddelelser og således blive høringspart.

Kommunal høringspart

Som kommunal høringspart modtager man en høringsmeddelelse, når kommunen sætter den plantype, man abonnerer på i høring, samt hvis kommunen udsender supplerende meddelelser for planen. For at blive oprettet som kommunal høringspart, skal kommunen, som man ønsker at modtage høringsmeddelelser fra, kontaktes. Kontaktoplysninger findes på kommunens hjemmeside.

Landsdækkende høringspart

Som landsdækkende høringspart modtager man høringsmeddelelser fra alle kommuner. Det er muligt at være obligatorisk eller valgfri høringspart. Det er
Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som administrerer alle landsdækkende valgfrie og obligatoriske høringsparter. Kontakt Plandata.dk supporten for at blive landsdækkende høringspart.

Plantyper i Plandata.dk

Det er muligt at abonnere på følgende plantyper:

  • Lokalplaner
  • Kommuneplaner
  • Kommuneplantillæg
  • Kommuneplanstrategier
  • Indkaldelse af idéer og forslag 
  • Udbygningsaftaler
Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk