Indsendelse af forslag til Planinfo

Læs vores privatlivspolitik ved indsendelse af forslag eller spørgsmål til Planinfo.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med det formål at forbedre hjemmesidens funktionaliteter og få øget viden om vore brugere og deres behov og oplevelse af siden.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med besvarelse af brugerundersøgelsen/spørgeskemaet. Det kan fx være dit navn, e-mailadresse og hvilken kommune du arbejder i samt indholdet i din henvendelse i øvrigt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, det afhænger af karakteren af din henvendelse. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på aktualitet og relevans for vores konkrete arbejde med brugervenlighed, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Behandling af personhenførbare data i forbindelse med konkret sagsbehandling

Vi har efter offentlighedsloven pligt til at journalisere sagsrelevante henvendelser, og vi kan alene slette oplysninger, så længe det er i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven og arkivloven.

Ønsker du at få indsigt i de personoplysninger, som Erhvervsstyrelsen behandler om dig i forbindelse med henvendelse om planlov og planlægning, bedes du anmode om indsigt på Anmodning om indsigt i personoplysninger på virk.dk.