Udkast til ændringsbekendtgørelse af det digitale planregister Plandata.dk er sendt i offentlig høring

Publiceret 15-03-2024

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt et udkast til ændringsbekendtgørelse af plandatabekendtgørelsen i offentlig høring.

Med ændringen af lov om planlægning, som trådte i kraft den 1. januar 2024, skal landets kommuner fremover indberette nye planer og oplysninger i Plandata.dk.

Formålet med ændringen af bekendtgørelsen er at indføre hjemmel til at forpligte kommunerne til at indberette øudviklingsplaner og oplysninger om kapacitet og forventet el-produktion for vindmøller og solcelleanlæg i Plandata.dk.  

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til ændringsbekendtgørelsen senest den 10. april 2024. Høringssvar bedes sendt til hoeringplan@plst.dk med angivelse af sagsnummer 2023-7279.

Du kan læse udkast til ændringsbekendtgørelsen på høringsportalen her