Udkast til vejledning om strategisk planlægning for bymidter er sendt i offentlig høring

Publiceret 16-02-2024

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt et udkast til vejledning om strategisk planlægning for bymidter i offentlig høring.

Med ændringen af lov om planlægning, som trådte i kraft den 1. januar 2024, skal landets kommuner fremover tage stilling til udvikling af levende bymidter i kommunens mindre og mellemstore byer. Vejledningen har til formål at give et overblik over og uddybning af planlovens nye bestemmelser om strategisk planlægning for bymidter.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til vejledningen senest den 18. marts 2024. Høringssvar bedes sendt til hoeringplan@plst.dk med angivelse af sagsnummer 2023-7239.

Du kan læse udkast til vejledning på høringsportalen her.