Ændring af bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk

Publiceret 30-04-2024

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk er offentliggjort

En ændringsbekendtgørelse til plandatabekendtgørelsen, der faslægger regler for, at kommunerne skal indberette nye planer og oplysninger i Plandata.dk, er offentliggjort. Ændringsbekendtgørelsen har fået nr. 431 af 24. april 2024 og foretager ændringer i bekendtgørelse nr. 1191. af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk.

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2024.

Med ændringsbekendtgørelsen indføres regler om, at kommunerne skal indberette øudviklingsplaner og oplysninger om kapacitet og forventet el-produktion for vindmøller og solcelleanlæg. Derudover udgår kravet om forudgående offentlighed af forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke fremgår af den vedtagne og offentliggjorte strategi for kommuneplanlægningen.

Ændringen af bekendtgørelsen medfører, at kravet om indberetning af forudgående offentlighed udgår af plandatabekendtgørelsen, da det ikke længere ifølge planloven er et krav, at kommunerne foretager høringer herover. Bekendtgørelsen regulerer ikke, hvorvidt indberetningsmuligheden udtages af det digitale planregister Plandata.dk. Muligheden for at gøre brug af værktøjet til at foretage forudgående offentlighed vil fortsat være tilgængeligt i Plandata.dk. Anvendelsen af værktøjet evalueres om to år, med henblik på at vurdere om værktøjet skal videreføres.

Bekendtgørelsen er offentliggjort på Retsinformation og kan ses her:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk

Høringsmaterialet kan ses på Høringsportalen her:

Gå til høringsportalen