Udvidelse af muligheder for vintercampering

Publiceret 27-09-2023

Folketinget har vedtaget en lovændring til sommerhusloven, der giver mulighed for en forsøgsordning for udvidet vintercampering.

Forsøgsordningen er udmøntet i en bekendtgørelse om udvidet vintercampering, som er trådt i kraft d. 1. september 2023.
I tilknytning til bekendtgørelsen er udarbejdet et vejledningsnotat om de nye regler.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen henviser til følgende brev samt vejledningsnotat: