Politisk aftale om Tilpasning af Høvsøre Testcenter for vindmøller

Publiceret 15-09-2023

En bred kreds af folketingets partier er enige om at muliggøre en tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Høvsøre. Det skal sikre at Danmark fastholder sin førerposition på grøn teknologi og styrke den grønne omstilling. Med aftalen indføres en ny bonusordning og en række tiltag der skal sikre særligt hensyn til lokalsamfundet tæt på de nationale testcentre. 

Du kan se nyhed og aftale her: Bred aftale sikrer vindindustrien gode vilkår til test af fremtidens vindmøller – og nabokompensation ved testcentrene

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har haft lovforslag og miljø- og habitatkonsekvensvurdering vedr. Tilpasning af Høvsøre Testcenter for vindmøller i offentlig høring til den 17. august.