Plan- og Landdistriktsstyrelsen har udstedt og offentliggjort opdateret vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen

Publiceret 29-09-2023

Den nye vejledning er en opfølgning på planlovsaftalen af 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ”Opfølgning på evaluering af planloven mv.”, og er en opdatering af den tidligere vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Vejledningen har til formål at beskrive rammerne for udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, herunder særligt praksis i forhold til vurdering af de særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. 

Vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen var i offentlig høring i perioden den 19. juni 2023 – 17. august 2023. Der blev modtaget i alt 10 høringssvar, hvoraf 3 havde bemærkninger til forslaget.

Vejledningen er trådt i kraft 29. september 2023.

Vejledningen er offentliggjort på Retsinformation som vejledning nr. 9755 af 29. september 2023 og kan ses her.

Høringsmaterialet kan tilgås på Høringsportalen og kan ses her.

Vejledningen kan også læses som pdf.