Digital blanket til indmelding af potentielle arealer til energiparker på land

Publiceret 25-10-2023

Frist for indmelding af arealer er mandag d. 4. december 2023. Der forventes nye ansøgningsrunder i 2024 og 2025.

Som en del af regeringens udspil Klimahandling – sammen om mere grøn strøm fra sol og vind på land, er der åbnet for indmelding af yderligere arealer, der ønskes udpeget til energiparker. Indmeldingen skal ske gennem en ny digital indmeldingsblanket.

Regeringen og en bred kreds af partier indgik i juni Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Som en del af aftalen er der sat et ambitiøst mål om at firedoble den danske produktion af vedvarende energi inden 2030. Det skal blandt andet ske ved at etablere en række større energiparker på land.

Ved energiparker forstås en større samling af solcelleanlæg og landvindmøller med eventuel tilkobling til Power-to-X-anlæg. En energipark skal bestå af et eller flere arealer i samme geografiske område og have en årlig elproduktion fra vedvarende energi på f.eks. mindst 100 mio. kilowatt-timer årligt - som svarer til mindst 6 landvindmøller. Energiparkerne foreslås tildelt særlige vilkår på baggrund af en ny lov om energiparker, der forventes fremsat i løbet af foråret 2024. 

Med regeringens udspil fra d. 9. oktober 2023 Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land er åbnet for indmelding af yderligere arealer, der ønskes udpeget til energiparker. De arealer, der indmeldes frem til d. 4. december 2023, supplerer dialogen om de foreløbigt udvalgte 32 arealer, der i efteråret 2022 blev indmeldt af kommuner og VE-opstillere, og som regeringen på baggrund af screeningen af 188 arealer valgte at gå videre med i første omgang. Se høringen om screeningsresultater fra screeningen af 188 arealer fordelt over hele landet på Planinfo.dk

Når et areal er indmeldt, vil det indgå i den samlede statslige screening og behandles sammen med øvrige identificerede arealer.

Anvendes og indsendes gis-filer, følg da gerne Standarder for kortbilag og gis-filer i indmeldingsblanket.