Udkast til lovforslag om ændring af planloven og forskellige andre love er sendt i offentlig høring

Publiceret 25-05-2023

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om boligforhold, lov om leje, lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v., lov om kolonihaver, lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet i høring.

Lovforslaget udmønter aftalen af 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ”Opfølgning på evaluering af planloven mv.” om en række ændringer af planloven og anden relevant lovgivning.

Lovforslaget indeholder bl.a. nye muligheder inden for byudvikling og udviklingsmuligheder på landet, de små øer og ved kysterne.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 23. juni 2023. Høringssvar bedes sendt til hoeringplan@plst.dk med angivelse af sagsnummer 2022-7022.

Se lovforslaget på Høringsportalen