Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt udkast til opdateret vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen i høring

Publiceret 19-06-2023

Opdateringen af vejledningen følger af aftale af 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ”Opfølgning på evaluering af planloven mv.”

Vejledningen har til formål at beskrive rammerne for udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, herunder praksis i forhold til vurdering af de særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkast til opdateret vejledning om udviklingsområder i kystnærhedszonen sendes til: hoeringplan@plst.dk senest torsdag den 17. august 2023.

 

Udkast til vejledningen kan ses på:

 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67640