Miljøvurdering af tilpasning af Høvsøre Testcenter for vindmøller er sendt i offentlig høring

Publiceret 02-06-2023

Hermed sendes miljø- og habitatkonsekvensvurderingen af tilpasningen af det nationale testcenter for store vindmøller i Høvsøre (Høvsøre Testcenter) i høring.

Tilpasningen af Høvsøre Testcenter er en del af en aftale af 15. december 2021 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at styrke rammevilkårene for test af vindmøller i Danmark. Aftalen er efterfølgende tiltrådt af Moderaterne.

Tilpasningen har til formål at muliggøre afprøvning af prototypemøller der er op til 275 meter høje, hvor der i dag kun er mulighed for at teste op til 200 meter høje møller. Tilpasningen indebærer en nedlæggelse af to af de nuværende syv standpladser til test af vindmøller for at kunne teste højere prototypemøller.

Miljø- og habitatkonsekvensvurderingen inkl. bilag kan tilgås på høringsportalen: Link til høringsportalen og på Planinfo.dk.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til miljø- og habitatkonsekvensvurderingen sendes til testcenterhovsore@plst.dk senest d. 17. august 2023.

Eventuelle spørgsmål kan stiles til fuldmægtig Anette Gravgaard Christensen på anechr@plst.dk eller på tlf. 2916 8567.

Der vil blive afholdt et borgermøde om miljø- og habitatkonsekvensvurderingen torsdag den 22. juni, kl. 19:00 i Bøvling Forsamlingshus, Havrevænget 2, 7650 Bøvlingbjerg.