Landsplandirektiv for en ny højspændingsledning fra Endrup til den tyske grænse

Publiceret 12-06-2023

Landsplandirektivet danner plangrundlag for en ny 400 kV højspændingsledning fra Esbjerg til Sæd ved den tyske grænse.

Udbygningen af vindenergi i Vestjylland og Nordsøen er gået hurtigt og det vil fortsætte i de kommende år. Energien skal kunne samles op, hvor den produceres. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissions¬net. Landsplandirektivet vil sikre plangrundlaget for en ny højspændingsforbindelse mellem Endrup og grænsen.

Landsplandirektivet omfatter arealer inden for Esbjerg Kommune og Tønder Kommune.