Ansøgningsportalen for nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen er åbnet

30jun

Ministeren for landdistrikter inviterede den 7. marts 2023 landets kystkommuner til at forberede ansøgninger til fire ordninger efter planloven:
- Forsøgsordning for kyst- og naturturisme.
- Udlæg og omplacering af sommerhusområder.
- Udviklingsområder.
- Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

Det er fra i dag den 30. juni 2023 muligt at uploade ansøgninger til de fire ordninger via ansøgningsportalerne på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside planinfo.dk.

OBS – vær opmærksom på: 

  • at indtastet data automatisk slettes efter 30 dage, hvis en ansøgning ikke er færdiggjort og indsendt. De 30 dage gælder fra det seneste tidspunkt, der er foretaget en indtastning. 
  • at der er foretaget opdateringer af ansøgningsblanketterne den 15. januar 2024, hvilket kan betyde, at indtastet data i en delvist udfyldt ansøgning beklageligvis kan være blevet slettet. 

Såfremt I har modtaget en kvittering, har Plan- og Landdistriktsstyrelsen modtaget jeres ansøgning.

Ansøgningsfristen for alle ordningerne er den 1. februar 2024.

Du kan læse nærmere om ansøgningsportalerne for de enkelte ordninger og få adgang til dem ved at følge nedenstående links.

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme 
(kontaktperson: Morten Heinemann, morhei@plst.dk, 2364 0482)

Udlæg og omplacering af sommerhusområder 
(kontaktperson: Muzdah Fallah, muzfal@plst.dk, 2979 2239)

Udviklingsområder 
(kontaktperson: Nanna Pajor, NanPaj@plst.dk, 4026 9741)

Overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone 
(kontaktperson: Morten Heinemann, morhei@plst.dk, 2364 0482)