Ny oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning

Publiceret 06-07-2023

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har i dag offentliggjort en ny Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning (2023)

Formatet er ændret for at tydeliggøre de nationale interesser og dermed bl.a. skabe større gennemsigtighed for kommunerne og et bedre grundlag for det statslige tilsyn med kommunernes planlægning. Herudover er der arbejdet med at styrke oversigten digitalt ved at koble den med konkrete arealinteresser, som vises i en samlet fane på kort.plandata.dk.