Vejledende udtalelse om anlæg i transportkorridorerne i Fingerplanen

Publiceret 17-01-2023

Der har været efterspørgsel efter vejledning om muligheder for etablering af anlæg i transportkorridorerne. Derudover har der været efterspørgsel efter vejledning om muligheder for placering af klimatilpasningsanlæg beliggende inden for arealer omfattet af såvel transportkorridoren samt de grønne kiler.

Derfor har Plan- og Landdistriktsstyrelsen udarbejdet vejledende notat, der beskriver, hvilke typer af anlæg, der kan etableres inden for arealer, der er placeret i transportkorridorerne, herunder med overlap af de grønne kiler.

Find udtalelsen her: Fingerplanen