Forslag til landsplandirektiv for en ny højspændingsledning fra Endrup til den tyske grænse er sendt i offentlig høring

Publiceret 14-02-2023

Forslag til landsplandirektiv danner plangrundlag for en ny 400 kV højspændingsledning fra Esbjerg til Sæd ved den tyske grænse. Forslag til landsplandirektivet med miljøvurdering er sendt i offentlig høring fra den 14. februar til den 18. april 2023.

Udbygningen af vindenergi i Vestjylland og Nordsøen er gået hurtigt og det vil fortsætte i de kommende år. Energien skal kunne samles op, hvor den produceres. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissions­net. Forslag til landsplandirektiv vil sikre plangrundlaget for en ny højspændingsforbindelse mellem Endrup og grænsen.

Forslag til landsplandirektiv omfatter arealer inden for Esbjerg Kommune og Tønder Kommune.

Se forslag til landsplandirektiv med miljøvurdering på Høringsportalen