Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land forventes udstedt i begyndelsen af 2024

Publiceret 19-12-2023

Plan- og Landdistriktsstyrelsen havde op til sommerferien et udkast til en bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i høring. Styrelsen modtog en del høringssvar, der nu er under behandling, og på den baggrund forventes bekendtgørelsen udstedt i begyndelsen af 2024.