Offentliggørelse af høringssvar til høringen af resultat af screening for potentielle arealer til energiparker

Publiceret 19-12-2023

"Screening for arealer til potentielle større energiparker på land” har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 14. november 2023 hos kommuner, regioner, interesseorganisationer, virksomheder og andre med interesse for energiparker på land.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har modtaget i alt 239 høringssvar fra 18 kommuner, 18 virksomheder, et museum, 21 interesseorganisationer, otte foreninger og råd, tre regioner, 11 statslige myndigheder og 159 borgere og borgergrupper. Fire af høringssvarerne havde ikke bemærkninger til forslaget.

En liste med alle indkomne høringssvar findes her. Høringssvar fra borgere er nummereret efter den rækkefølge, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen modtog høringssvaret i.

Et resume af alle høringssvar findes her.