Lovforslag om forsøgsordning med frie bymidter sendt i offentlig høring

Publiceret 06-12-2023

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2021 aftale om en række indsatser, der skal skabe mere liv i bymidter og landdistrikter. En af indsatserne er en forsøgsordning med frie bymidter, hvor 14 byer sættes fri af eksisterende regler og lovgivning for at finde nye veje til at skabe mere liv i bymidten.

Lovforslaget om forsøgsordningen, der giver hjemmel til de konkrete forsøg, er nu sendt i offentlig høring. Du kan læse lovforslaget her.

Forsøgsordningen er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til i samarbejde med lokale aktører at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

Forsøgsordningen løber fra 2024 til 2029. Indsatserne i bymidterne vil blive midtvejsevalueret i 2026 og slutevalueret i 2029.

Læs mere om forsøgsordningen her.