Forslag til Landsplanredegørelse 2022

Publiceret 30-09-2022

BEMÆRK: Høring indstillet. Som følge af, at der den 5. oktober 2022 er udskrevet valg til Folketinget, er arbejdet med landsplanredegørelsen og høringen heraf indstillet.

Forslag til Landsplanredegørelse 2022 ”Planlægning for grøn strøm til fremtidens Danmark” er i offentlig høring frem til og med den 29. november 2022. Forslaget til landsplanredegørelse handler om den omfattende udbygning af vedvarende energikilder, der er nødvendig for, at Danmark skal nå målene i klimaloven, og blive nettoeksportør af grøn energi i 2030 og samtidig uafhængig af russisk gas. Landsplanredegørelsen henvender sig primært til kommunernes politiske udvalg og planafdelinger, der til dagligt arbejder med planlægning for vedvarende energi.

Se Forslag til Landsplanredegørelse 2022 på Høringsportalen