Webinar om indsatser for levende bymidter

Publiceret 30-06-2022

Erhvervsstyrelsen (ERST), Bolig og Planstyrelsen (BPST), Realdania og KL inviterer til on-line informationsmøde om de aktuelle indsatser og støtteprogrammer, der har til formål at fremme levende bymidter.

I mange af landets mindre og mellemstore byer betyder ændrede indkøbs- og forbrugsmønstre, at bymidterne i stigende omfang præges af tomme butikslokaler og et manglende byliv. Der er et bredt politisk ønske om, at disse bymidter fortsat skal spille en vigtig rolle i forhold til at sikre alle landets borgere adgang til et attraktivt og levende byliv.

Fra nationalt hold og gennem EU's social- og regionalfondsprogram er der derfor etableret en række initiativer og støtteordninger, der har til formål at understøtte, at bymidterne i de mindre- og mellemstore byer også i fremtiden er attraktive og værdifulde mødesteder for byernes og oplandets borgere.

Med ønsket om at kunne støtte kommunerne og byernes øvrige aktører i deres arbejde med udviklingen af bymidterne er ERST, BPST, Realdania og KL gået sammen om at informere og vejlede om de forskellige muligheder, der er for at søge om statslig og EU-støtte samt fondsmidler.

Webinaret afholdes mandag den 29. august kl. 13.00-15.00. KL er vært for arrangementet, og du kan tilmelde dig nu via dette link: Webinar om indsatser for levende bymidter (nyt vindue)