Forslag til landsplandirektiv for højspændingsledning i Vestjylland mellem Endrup og Idomlund er i offentlig høring

Publiceret 30-06-2022

Forslag til landsplandirektiv danner plangrundlag for en ny 400 kV højspændingsledning fra Esbjerg til Holstebro inklusiv tilhørende tekniske anlæg. Forslag til landsplandirektivet med miljøvurdering er i offentlig høring fra den 30. juni til den 15. september 2020.

Udbygningen af vindenergi i Vestjylland og Nordsøen er gået hurtigt og det vil fortsætte i de kommende år. Energien skal kunne samles op, hvor den produceres. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissions­net. Forslag til landsplandirektiv vil sikre plangrundlaget for en ny højspændingsforbindelse mellem Endrup og Idomlund.

Forslag til landsplandirektiv omfatter arealer inden for følgende kommuner: Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Herning og Holstebro.

Se forslag til landsplandirektiv med miljøvurdering på Høringsportalen (nyt vindue)