Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Publiceret 26-01-2022

Bolig- og Planstyrelsen har opdateret vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. Vejledningen er en opdatering af Naturstyrelsens vejledning fra 2015. Vejledningen handler om kommunernes planlægning for landvindmøller, som er reguleret i medfør af både planloven og bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Den 6. september 2019 trådte en ændring af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller i kraft, som ophævede den højdebegrænsning, der tidligere har været for almindelige produktionsmøller på 150 meter. Vejledningen er derfor opdateret for at afspejle kommunernes udvidede rolle som plan- og miljøvurderingsmyndighed på vindområdet, og indeholder en systematisk gennemgang af plan- og miljølovgiv­ningens krav.

Bolig- og Planstyrelsen har opdateret vejledningen med bidrag fra relevante statslige myndigheder, herunder Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Se Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller her (pdf)

Se mere under temaet om vindmøller