Invitation til kommunerne om at deltage i forsøgsordning for frie bymidter

Publiceret 01-02-2022

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har den 1. februar 2022 inviteret kommunerne til at tilkendegive interesse for at deltage i en forsøgsordning for frie bymidter. Forsøgsordningen er målrettet byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har den 1. februar 2022 inviteret kommunerne til at tilkendegive interesse for at deltage i en forsøgsordning for frie bymidter. Forsøgsordningen er målrettet byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i november 2021 aftale om en række indsatser, der skal skabe mere liv i bymidter og landdistrikter. En af indsatserne; en forsøgsordning med frie bymidter, er nu igangsat med invitation til kommunerne om at tilkendegive interesse for at deltage. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, får mulighed for at fravige eksisterende lovgivning for at afprøve nye tilgange til at understøtte levende bymidter, og forpligter sig til i samarbejde med lokale aktører at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud.

Ansøgningsfristen er den 25. april 2022. Inden sommeren 2022 udvælges de 10 kommuner, som frem mod januar 2023 skal kvalificere deres ansøgning. På baggrund af de endelige ansøgninger udarbejdes et lovforslag, som giver lovhjemmel til i de 10 bymidter at gennemføre de ønskede forsøg. Det kunne fx være en ny hjemmel i lovgivningen til forsøg med den forpligtende samarbejdsform Business Improvement Districts.

På et webinar torsdag den 3. marts 2022 giver Bolig- og Planstyrelsen flere informationer om forsøgsordningen. Se hvordan du tilmelder dig webinaret på planinfo.dk.

Læs mere om forsøgsordningen og find ansøgningsskema her