Indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering af tilpasning af Høvsøre Testcenter for vindmøller

Publiceret 07-02-2022

Regeringen (S) har sammen med V, DF, RV, SF, K og LA den 15. december 2021 indgået aftale om at styrke rammevilkårene for test af større prototypevindmøller i Danmark.

Heri indgår en aftale om gennem en miljø- og habitatkonsekvensvurdering at undersøge muligheden for en tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller i Høvsøre, Lemvig Kommune. Aftalen kan ses her (nyt vindue)

Den forestående miljø- og habitatkonsekvensvurdering har til formål at belyse de væsentlige miljøkonsekvenser af projektet og på baggrund heraf evt. at tilpasse projektets udformning, så væsentlige negative konsekvenser for miljøet og naturen så vidt muligt undgås og begrænses.

Bolig- og Planstyrelsen indleder nu arbejdet med tilpasningen af testcentret ved Høvsøre med en indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen. Til brug herfor har Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet et idéoplæg. Idéoplægget beskriver projektet og et udsnit af projektets mulige miljøpåvirkninger.

Frem til 7. marts 2022 kan forslag, idéer og kommentarer til miljøvurderingen sendes til: testcenterhovsore@bpst.dk

 

Idéoplægget kan ses her (pdf)

Materiale om idéoplægget ligger også på høringsportalen her (nyt vindue)