Høring af forslag til landsplandirektiv for nye grønne kiler og for bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler

Publiceret 22-02-2022

Bolig- og Planstyrelsen har sendt forslag til landsplandirektiv med miljøvurdering for nye grønne kiler og for bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler i offentlig høring til den 19. april 2022.

Skove og lysåbne naturområder indeholder stor rekreativ værdi for mange mennesker, og adgangen til naturen kan gøres nemmere ved i højere grad at binde bynære naturområder og skove sammen med de grønne kiler i og omkring hovedstaden. Dette bidrager landsplandirektivet til, idet der afgrænses nye grønne kiler omfattende bynære skove og naturområder, der ligger i tilknytning til eksisterende grønne kiler i Fingerplan 2019. Tillige gives der med landsplandirektivet mulighed for, at der under en række forudsætninger kan opføres nye bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler, idet etablering af baser for almene rekreative formål som f.eks. naturskoler og skovbørnehaver i de grønne kiler er efterspurgte i hovedstadsområdet.

Med forslaget udmøntes to af regeringens initiativer i udspillet Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling fra maj 2021.

Der gennemføres med forslaget ikke i øvrigt revision af Fingerplan 2019.

Frist for fremsendelse af bemærkninger til forslaget er den 19. april 2022.

Se mere på Høringsportalen her (nyt vindue)