Digital blanket til VE-branchens indmelding af potentielle arealer til VE-udbygning åbnet

Publiceret 30-08-2022

Regeringen og en bred kreds af partier indgik i juni Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Som en del af aftalen er der sat et ambitiøst mål om at firedoble den danske produktion af vedvarende energi inden 2030. Det skal blandt andet ske ved at etablere en række større energiparker på land. Ved energiparker forstås større samlinger af landvindmøller og solcelleanlæg med eventuel tilkobling til PtX-anlæg.

Bolig- og Planstyrelsen har med aftalen fået til opgave at udføre en landsdækkende statslig screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker. VE-branchen inviteres til at bidrage til den statslige screening ved at indmelde arealer, som branchen vurderer er egnede til etablering af VE-anlæg. Arealerne vil indgå i den samlede statslige screening og behandles sammen med øvrige identificerede arealer.

Frist for indmelding af arealer er d. 1. oktober 2022.

Indmeldingsblanketten kan finde her

Anvender og indsender I gis-filer, følg da gerne Standarder for kortbilag (pdf).