Udstedelse af bekendtgørelse der muliggør udviklingsområder i kystnærhedszonen

Publiceret 12-10-2021

Den 8. oktober 2021 udstedte indenrigs- og boligministeren ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen’.

15 kystkommuner får hermed mulighed for at planlægge for 65 udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Udviklingsområderne vil inden udgangen af oktober 2021 komme til at fremgå af Plandata under overskriften ”Landsplandirektiver”.

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2021 og kan tilgås på retsinformation (nyt vindue)

 

Resultatet af høringen kan findes på høringsportalen (nyt vindue)

Endvidere kan miljøvurdering og klagevejledning ses på høringsportalen.