Cirkulære om ændring af arealreservation til naturgas fra Skjoldelev og Studstrupværket i Østjylland

Publiceret 29-10-2021

Erhvervsministeren har godkendt cirkulære nr. 9727 af 14/10/2020 om ændring af arealreservation til naturgas, der træder i kraft den 1. november 2020.

Energi-, Klima og Forsyningsministeriet har vurderet, at arealreservation i cirkulære nr. 109 af 26. maj 1981 mellem Skjoldelev i Favrskov Kommune og Studstrupværket i Aarhus Kommune ikke længere er aktuelt. Med cirkulære nr. 9727 af 14/10/2020, bortfalder denne arealreservation samt de restriktioner for arealanvendelsen, der gælder indenfor arealreservationen.

Se cirkulæret på retsinformation.dk her (nyt vindue)