Høring af udkast til vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Publiceret 12-11-2021

Bolig- og Planstyrelsens har udarbejdet udkast til Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. Vejledningsudkastet er en opdatering af Naturstyrelsens nugældende vejledning fra 2015 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Mens meget af den nugældende vejlednings indhold stadigvæk er aktuelt, er der sket ændringer af både ressortmyndigheder og lovgivning, som gør opdatering af vejledningen hensigtsmæssigt. Vejledningen opdateres også som opfølgning på vedtagelse af ændring af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller i 2019.

Vejledningen er opdateret med hensyn til især kommunernes rolle som planmyndighed for produktionsmøller med en totalhøjde på over 150 m og kommunernes planlægning for vindmøller i henhold til miljøvurderingsregler. Bolig- og Planstyrelsen har opdateret den nugældende vejledning med bidrag fra relevante statslige myndigheder, herunder Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget den 3. december 2021 kl. 12.00.

Se mere på høringsportalen her (nyt vindue)